onsdag 22. mai 2013

35. Når basunens toner lyder.
1.Når basunens toner lyder, ingen tid skal være mer,
morgenen frembryter evig lys og klar.
Når for tronen hist skal samles Herrens store frelste hær,
og basunens toner lyder, er jeg der.

KOR: /:Når basunens toner lyder :// - er jeg der.

2.Når fra gravens skjød de reises skal en gang på Herrens bud,
de som lever salig møter ham i sky.
Når han kommer i sin herlighet og henter hjem sin brud,
og basunens toner lyder, er jeg der.

3. Jeg vil kjempe for min Mester inntil dagen omme er,
jeg vil vitne om hans underfulle makt.
Når så dagen er til ende og min gjerning sluttet her,
og basunens toner lyder, er jeg der.

34. Se, de går underSE, DE GÅR UNDER (F-dur)


1.Se, de går under i brenningens brus,
Redd èn, redd èn!
Sjeler fortapes i lystenes rus,
redd en, redd en!
      
KOR: Alle til årene, båten er klar,
  redd dem ved ordet og bønnen, vær snar!
  Tenk hvilken jubel om èn hjem du bar -
  Redd en, redd en!

2.Ut da i mørket blant synd og blant last,
redd en, redd en.
Led dem til Jesus, men snart - det har hast.
Redd en, redd en!

3. Venner: vi sjeler må redde i dag,
redd en, redd en.
Kjent eller fremmed, anta deg hans sak,
redd en, redd en.


33. Sjelen den trengerSjelen den trenger til hvile  (F/G-dur)


1.Sjelen den trenger til hvile
Hva skal vel bringe den ro?
Skal jeg kun frykte og tvile?
Nei, jeg på Jesus vil tro!

KOR: Det eneste håp som jeg eier,
                 det har jeg o, Jesus, i deg.
                 Jeg bringes til ro, ved enkelt å tro,
                 at du døde på korset for meg.

2.Ofte jeg vandret bedrøvet,
skuffet, mismodig jeg var.
Golgata håp jeg behøvet,
det som all ufred borttar.

3. Fullkommen lykke jeg eier,
fred i mitt hjerte nå bor.
Troen på Golgata seier,
bringer meg livslykke stor.

Tekst og tone av Øyvind Fragell.

32. Nå har jeg funnet livet i GudNå har jeg funnet livet (G-dur)


1.Nå har jeg funnet livet i Gud, Takk Jesus-
Tror meg å være Frelserens brud, takk Jesus-

KOR: Jesus har vunnet seier, Jesus har banet vei.
Fred i hans blod jeg eier, offeret galdt for meg.

2.Golgata kors nå vitner om sei'r, takk Jesus -
Frelst skal du bli om der du slår leir, takk Jesus-

3.Da han på korset ropte: Fullbrakt! Takk Jesus-
sonet min synd og vant der min sak. Takk Jesus -

4.Når så min reis på jorden er endt, takk Jesus -
Rom i sin himmel har han beredt, takk Jesus -

KOR: Jesus har banet veien, for meg til himlens land.- Jeg synger glad om seiren - som han meg vant en gang.

31. Å, for et under.Å, for et under (D-dur).


1.Å, for et under at Gud har meg kjær,
at han kan elske meg slik som jeg er.
Aldri, nei aldri jeg fatter det her,
Undrenes under det er.

KOR: Aldri kan dette bli tolket med ord,
                 men det erfares av hver den som tror.
                 Takk da min Frelser, du døde for meg -
                 hjelp meg å leve for deg.

2.Å, for en gåte at Jesus har lidt
straffen og døden for skyldbrevet mitt.
Adgang til himlen jeg eier nå fritt.
Gåtenes gåte det er.

3.Å, for en nåde at Ånden har talt,
om mine synder, hvor dypt jeg har falt.
Vitnet om Jesus at han har betalt.
Nåde, ja nåde det er.

4. Å, for en lykke at jeg kan få tro,
fullkommen renhet i Frelserens blod.
Der kan jeg hvile og der kan jeg bo.
Salig, ja salig jeg er.