mandag 27. juni 2016

Jeg søkte en tid etter lykke.


Jeg vet at min Frelser på

Jeg vet at min Frelser på korstreet hang,
Jeg vet at han døde for meg.
Og derfor om Jesus jeg synger min sang,
For Jesus led døden for meg.

Kor: Alt er fullbrakt – alt er fullbrakt.
Frelsen er fullbrakt for meg.
Så kom da til Jesus for han har jo sagt,
at frelsen er fullbrakt for deg.

Alene han kjempet, alene han stred,
Å tenk det var allting for meg.
Hans kjærlighet brakte meg glede og fred,
og tente sitt lys på min vei.

Når motgangen kommer da er jeg hos ham
som overvant sorger og savn.
La stormene bruse snart er jeg i havn,
for Jesus har skrevet mitt navn.

Jeg alltid vil synge om Jesus min venn,
som fullbrakte frelsen for meg.
Til ham kan jeg komme igjen og igjen,
hans kjærlighet fatter jeg ei.

KOR: Takk Jesus, takk! Takk Jesus, takk.
Takk for at du døde for meg.-
Til deg kan jeg komme igjen og igjen,
din kjærlighet fatter jeg ei.
---

lørdag 25. juni 2016

Jeg vet at det finnes en himmel

Jeg vet at det finnes en himmel
som beredes den dyrkjøpte brud.
Jeg vet at det finnes et hjemland

bakom skyen der hjemme hos Gud.
KOR: Men det største av alt i Guds himmel
er at Jesus min Frelser er der.
Og det fyller mitt hjerte med jubel:
Jeg skal se ham og være ham nær.

Det også en stad er i himlen
Og en gate av gull finnes der.
Den overgår langt i sin skjønnhet
Enn hva hjerte kan tenke seg her.

I staden skal ei være mørke
For Guds herlighet opplyser den.
Jeg kjenner det varmer mitt hjerte
Når i ånden jeg skuer dit hen.

I himlen skal ingen mer gråte,
Ingen sorg eller skrik høres der.
Gud selv skal borttørre hver tåre
Og vi skilles ei mer som her.


mandag 20. juni 2016

Fra Golgatahøyden

FRA GOLGATA-HØYDEN

Fra Golgatahøyden der hørtes et rop
Som vekker den spottende hop.
Et «Fullbrakt» det lød, for oss det betød
Oppreisning og liv ved hans død.

KOR:
:/:Grip anledningen nå:/:
O sjel som er her kan hende det er
Den siste anledning du får.

Ved Frelserens side en røver der hang,
Han ber da: Å, tenk nå på meg.
Og frelst der han ble, til Paradis med,
Den siste anledning han grep.

Og ned gjennom tider i tusende tall
Har grepet det himmelske kall.
Nå står det til deg, utvelg nå din vei.
Før anledningen løper fra deg.

Fortvilede sjeler vil våkne en gang,
Fortapte i helvedes ild.
Skal du bli av dem? Nei, stans o min venn –
Anledning er ennå igjen.

     

tirsdag 14. juni 2016

Ennå en gang -

Ennå en gang Jesus går fram, hør nå hans milde røst.
Kanskje ei mer Frelseren gir deg noen søkningstid.

KOR: Sørgende sjel du som gråter, Jesus vil frelse nå,
Han din misgjerning forlater, å, hvorfor drøyer du?

Natt faller på, snart må du går henover dødens flod.
Har du min venn, mottaget den, frelsen i Jesu blod?

Kallelsens bud i fra din Gud når deg for siste gang.

Svarer du nei, frelses du ei, håpløs du bliver da. 

onsdag 8. juni 2016

Jeg kjenner til et sted

Legg til bildetekst

Det skrevet står.

Det ene

1. Det ene som holder når alt annet vakler, det er Guds nåde og barmhjertighet. For alt jeg kan vinne her på jord det visner, når jeg står fram for Gud i herlighet.

KOR: Mitt eneste håp det er at nåden gjelder, at det er Jesu frelsesverk som teller. Det ene jeg har å stole på en gang, det er Guds nåde evig og sann.

2. Det ene som står igjennom alle tider, er Kristi kors og blodets sikre grunn. For alt jeg har bygt av høy og strå det faller. Det varer blott en kort og flyktig stund.3. Det ene jeg har innfor den hvite trone , er en benådet sjel, halleljua. Og dette er nok, for all min synd ble sonet, ved Jesu død for meg på Golgata.