lørdag 23. juli 2016

Bare Jesus.

Bare Jesus!
Kjenner du ei Jesus, synder som er her,
Han som løser alle sjelens bånd.
Han som synden glemmer,
Med sin hånd deg gjemmer,
Fyller sjelen med sin Hellig Ånd.

KOR: Jesus, bare Jesus verdig er vår sang,
Jesus som seg gav på Golgata en gang.
Sjelens gode hyrde, fjerner syndens byrde,
Jesus fyller sjelens dype trang.

Kan du ham bortstøte, lukk ham heller inn,’
Hør hvor hyrderøsten kaller mildt.
Kom til ham din fader som all synd forlater,
Gir igjen hva her du har forspilt.

Portene til staden står nå alt på klem,
Himmelsangen lokker sjelen hjem.
Herligheten venter, snart sin brud han henter
Kom, og frelsesangen nå istem.

Snart vil døren lukke, nådens sol går ned.
Kom før det for evig er for sent.
Grip det store under, fred i Jesu vunder,

Kom, ja kom før nådens tid er endt.

fredag 22. juli 2016

FRELS EN SJEL

FRELS EN SJEL I KVELD!

Frelser, rekk oss hånden, stå oss kjærlig bi.
send oss frelsesånden, vekkelse oss gi.
KOR: Frels en sjel i kveld Gud, frels en sjel i kveld.
Herre, vi deg beder. frels en sjel i kveld.

Se hvor synden trenger seg til mange inn.
Herre, drøy ei lenger, send oss Ånden din.

Hør blott syndens toner, verdens gleders larm,
Frelser og Forsoner, vis din frelsesarm.

Før basunen lyder ifra himlens hvelv,
nå mens vi innbyder, sjeler frelst i kveld.

- Skrevet av brigader i FA, Hjalmar Hansen, i 1894 etter et møte i Oslo 3. korps. lokalet var da i Thor Olsens gt. - Resten av sangen kommer senere.
Øverst i skjemaet


onsdag 20. juli 2016

Be !

Be! En barnesang.
Be til din Gud når det lysner, 
be til din Gud ved middagstid.
Be til din Gud når det mørkner,

og det gir ditt hjerte fred.
Gud hører bønn når det lysner,
Gud hører bønn ved middagstid.
Gud hører bønn når det mørkner,
og han gir ditt hjerte fred.
Du kan bli frelst når det lysner,
du kan bli frelst ved middagstid.
Du kan ble frelst når det mørkner,
og fylles av Jesu fred.
Lovsyng din Gud når det lysner,
lovsyng din Gud ved middagstid.
Lovsyng din gud når det mørkner,
for han gir ditt hjerte fred.tirsdag 19. juli 2016

Jeg hørte en lokkende stemme.

En lokkende stemme.
Jeg hørte en lokkende stemme, i ungdommens skjønneste vår,
Jeg hørte den tidlig der hjemme, men minnet ennå for meg står.
Da kalte min Frelser så kjærlig, han kalte fra verden meg ut.
Han gav meg en utsikt så herlig, i livet å tjene min Gud.

Jeg hørte en lokkende stemme så tidt under vandringen her.
Den hvisket: Jeg skal deg ei glemme om veien blir tornfull og svær.
Så går jeg frimodig i striden, når Mesteren alltid er med.
Jeg vet hva som komme skal siden, når striden ombyttes med fred.

Jeg hørte en lokkende stemme, når lengsler i sjelen grep fatt.
Den hvisket: Snart er du jo hjemme, der fins verken død eller natt.
Da skal jeg hos Jesus få være blant englenes salige kor.

Der skal jeg få møte de kjære, hvor gleden er evig og stor.

fredag 15. juli 2016

ER DET ØDE -

ER DET ØDE OG MØRKT
Er det øde og mørkt og koldt i ditt hjertes hus?
Søker ennå du fred og ro her blant støv og grus?
Da er Jesus, all verdens lys, enn ei gått opp der inne,
For der han får lyse inn, må verdens visen svinne.

Fattes noe, du vet ei hva, gå til Jesus blott.
Om du enn ei forstår deg selv, han forstår deg godt.
Han har gaver til alle fått, han og din skatt vil blive.
Men om ham du ikke har, så har du ikke livet.

Hungrer, tørster du midt iblant verdens tidsfordriv?
Han det levende brødet er som gir verden liv.
Jesus, Jesus ditt hjerte gi, han lindre kan din smerte.
Han kan rik’lig tilfredsstille all din tørst og lengsel.

Å, hvor trofast han elsker deg, hør han banker på.
Skal han ikke din venn så godt slippes inn også?
Skal han lenger der ute stå, skal han ei få ditt hjerte.
Er det slik en lønn du gir til ham for all hans smerte?

Å, våkne opp da, våkn opp. Ta mot hva han har med seg:
Syndsforlatelse, liv og fred, alt som fattes deg.
Han har nok båd’ for deg og meg, ja, mer enn nok for alle.
Må vi tro hans kjærlighet og i hans armer falle.


torsdag 14. juli 2016

Gullgravarsongen.

En gång i fjerran vest vid Stillehavets kust,
jag fann mig själv en sommardag, mitt hjärta slog med lust,
och snart vid mod på strand jag stod.

Jag tänkte gräva gull, bli rik och få det skønt.
Men mine planar gick omkull, och jag fikk ej en cent.
Men aldri førr mig bättre hent.
KOR: Ty jag ble frälst, ja herlig frälst 
och jordens skattar for vem som helst. 
Jag bytter ej bort den skatt jag har fått, 
før millioner. jag har det gott.
Jag reste hit noch dit att vinna gull och glans,
Jag strevat efter och med flid  at vinna ärens krans,
Jag ville opp  - på høgste topp.
Jag tenkte ei utpå at nær min favn blev full,
Jag måtte jo ifrån det gå, ja lemna alt mitt gull
På denna jord – och själv bli null.

Man slåss om gull och gods i dag just liksom førr,
Men glemmer stakkars Lazarus der utanfor sin dør
Blott  får sin skatt, och så blir natt.
Nu bankar døden på, si vem skall hjelpa vem?
Den rike mann han måtte gå från gull och vinning hen,
Men Lazarus, han fikk gå hjem.

Att vinna æra her det aktar jag ej stort,
Mitt namn i himlen skrevet er, og gjennom himlens port
Jag snart får gå och kronan få.
Och vad betyder her om kassane j er full,
Att vara himlens millionær er mera ved enn gull,
Ty banken der går ej omkull.
(Rettskrivingen er ikkje god svensk!)


fredag 1. juli 2016

Nåde stor

NÅDE STOR !
Å nåde stor som frelste meg, jeg ser det mer og mer.
Jeg var fortapt, nå trygg jeg er, var blind, men nå jeg ser.

Det nåde var som fylte meg og gav mit hjerte ro.
Og mer enn nåde frelsen ble, da jeg den grep i tro.

Nå gjennom livets kamp og strid, jeg kjærlig føres frem.
Det nåden er som leder meg og engang tar meg hjem.

Når vi i himlen sunget har hans pris i tusen år,
Da er vår jubel like stor, den aldri ende får.


J. Newton.