onsdag 9. november 2016Ett behøves, dette ene: Lær meg, Gud, å kjenne rett.
Verden kan meg intet tjene, tynger kun og gjør meg trett.
Og selv om de mange til verden seg vender,
jeg slipper dog ei dine signende hender.
Du, Jesus, har livets det salige ord,
i deg hele himmeriks herlighet bor.

fredag 4. november 2016

Et brev

Et brev.

1. Å, er det sant at jeg er et brev, som inneholder kva Jesus skrev?
Da kjære Frelser, ja, rens meg du, et bedre brev jeg må blive nu.

2. Og la meg aldri få slik en dom, du som er kristen, er hul og tom.
En konvolutt bare, uten ord, kan aldri vitne om Jesus stor.

3. Nei, la meg aldri gå slik omkring, et brev så tomt, fylt av ingen ting.
Å, kjære Frelser, fyll du meg helt, gi meg et hjerte som ei er delt.

4. Når brev du får er de vel betalt, for sine brev ofret Jesus alt.
Nei, aldri noen på denne jord – for brev betalte en pris så stor.

5. Vi taler ofte om vær og vind, om slikt som bor i et verdslig sinn.
Hvor ofte nevner vi Jesu navn og ber de andre til himlens havn.

6. La meg få være et verdibrev, som gir til andre det Jesus skrev.
Takk kjære Frelser, for nådens ord, du renser hver den som på deg tror.

7. Jeg vil ei bringe et brev med sorg, men bringe bud fra min Frelsers borg.
Se opp til Jesus og strål av fryd, for slike brev toner takkens lyd.

8. Ja, vi har grunn til å være glad, vi hører hjemme i himlens stad.
Så vil vi være et brev til dem, som vandrer borte fra himlens hjem.

9. Nå vil vi alle, ja store, små, med gledens budskap fra Jesus gå.
Så de som leser vårt liv og ord, med glede frelsen i Jesus stor!


Skrevet av frk. Margit Sønnervik på Stord omkring 1960.