tirsdag 5. januar 2016

Herlega morgon

Herlega morgen.

1. Herlega morgen som randast i tiden, Eviga vår.
Salig i hemmet hos Gud efter striden, vila jag får.
Himmelens harpor så nøga er stämta,
Jesus snart sina i skyorna henta.
Änglar, serafar rundt tronen oss ventar,
Och det skall bli himmel for mig.

2. Då skall jag lemna den sorgtyngda jorden, gråta ei mer.
Plass er beredt vid det deckade borden, Jesus jag ser.
Då skall jag betre enn her kunna sjunga,
Ären till honom som løste min tunga.
Då skall jag evig på livsfloden junga.
Och det skall bli himmel for mig.

3. Då på krystallhavets gyllande strender, salig jag går.
Trycka med gledja de sårade hender, år efter år.
Då skall ei songen om Lammet upphøra,
Alla de gyllande strengorna røra.
Då skall for evigt ei jordlivet støra.
Och det skall bli himmel for mig.

4. Sorgen forsvinner, fullkommeleg gledja, äger jag der.
Säden som såddes med tåror hernede, bergat då er.
Skarorna samlas från vester och øster,
Då skal jag høra de himmelska røster.
Och hur den tanke i striden mig trøster.
Och, det skall bli himmel for mig.

- Det skal bli himmel for meg engang,
Når jeg får høre englenes sang.
Skue min Frelser, fri fra all trang.
Ja, det skal bli himmel for meg engang.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar