onsdag 8. juni 2016

Det ene

1. Det ene som holder når alt annet vakler, det er Guds nåde og barmhjertighet. For alt jeg kan vinne her på jord det visner, når jeg står fram for Gud i herlighet.

KOR: Mitt eneste håp det er at nåden gjelder, at det er Jesu frelsesverk som teller. Det ene jeg har å stole på en gang, det er Guds nåde evig og sann.

2. Det ene som står igjennom alle tider, er Kristi kors og blodets sikre grunn. For alt jeg har bygt av høy og strå det faller. Det varer blott en kort og flyktig stund.



3. Det ene jeg har innfor den hvite trone , er en benådet sjel, halleljua. Og dette er nok, for all min synd ble sonet, ved Jesu død for meg på Golgata.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar