fredag 30. januar 2015

Ungdommens lykke 2.


Ungdommens lykke.


1. Ungdommens lykke er livet med Gud

Den som ei noen kan helt slette ut.

Lykkelig den som har fred i sin sjel,

Si meg du ungdom, er det blitt din del?


Kor: Lykken ei finnes på synderes vei,

Der er fortapelsen sikker for deg.

Synden gir lønn så forderdelig tung,

La deg advare nå mens du er ung.


2. Ungdommens lykke er himlen til sist,

Strålende håp som oss venter for visst.

Lykkelig den som på himmelvei er,

Si meg du ungdom, er du med dem der?


3. Ungdommens lykke hos Jesus du får,

Kjære, vær lydig når kallet deg når.

Han gir deg fred og bevarer din sjel.

Han gir deg himlen og gjør alt så vel.


Avskriven 1954.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar