fredag 24. januar 2014

Du kan tro at jeg er1. Du kan tro at jeg er lykk’lig, jeg min Jesus funnet har.
Og han leder meg så trofast dag for dag.
Og han hvisker i mitt øre disse dyrebare ord:
Venn du trur du frelst skal bli, ja, pris skje Gud.

KOR: Ja, så er det ikke frelse i å pynte på seg selv,
Eller om man går på møte hver en kveld.
Nikodemus fikk det svar og det gjelder og i dag:
Du fødes, må på ny.

2. Det gikk to menn opp til templet for å bede som det står.
Den ene en toller og den andre en fariseer.
Fariseeren takket Herren, han var noe for seg selv
Mern tolleren ropte bare: Gud forbarme deg.

3- Du kan lese om en rikmann som til Jesus kom en dag.
Han var ærlig, det kan ingen komme fra.
Hva skal gjøres, gode Mester, for å arve evig l.iv?
Jesus svarte ham: Selg alt og du er fri!

4. Derfor er det jeg er lykk’lig for min Jesus ikke kom,
For rettferdige, men alle syndere som
Til Jesus alt forteller og da skal du får erfare
At hans frelseskraft skal gjennom strømme deg.

1 kommentar: