onsdag 22. mai 2013

30. Jeg vil synge en sang.1.Jeg vil synge en sang om den nåde
som jeg møtte ved Gudslammets fot.
Der hvor Herren min brøde vil glemme,
og utslette min skuld med sitt blod.

KOR: Min synd er tilgivet, ja helt slettet ut,
  derfor vil jeg synge og prise min Gud.
  Gud glemmer min synd der ved Golgata høy, /  ja, han glemmer min synd, men erindrer meg.

2.Syndens byrde meg lenge besværet,
men jeg ropte til Gud i min nød.
Da han frihet fra fengslet meg skjenket
ved det blod som på Golgata fløt.

3.Jeg er fri fra fordømmelsens plage,
rikt benådet av Herren, min Gud.
Og den nåde som alt har tilgivet,
vil bevare meg livsdagen ut.                        

4.Kjære sjel som er tynget av synden:
Jesus seiret på korset for deg.
Og i dødsriket brøt han hver lenke
for å åpne til himmelen vei.

1 kommentar: