søndag 30. juni 2013

80. Gud elsker gamleGud elsker gamle, unge, hver men’skesjel på jord.
Gud elsker gamle, unge – så sier Herrens ord.
Enn møter han angrende sønnen som bøyet mot hjemmet går.
Enn møter han bevende bønnen fra den som er syk og sår.

Gud elsker oss svake, arme, hans vesen er kjærlighet.
Han vil seg gjerne forbarme, gi søkende hjerter fred.
Misgjerninger vil han tilgive og kaste i glemselens hav.
Vil syndens treller frigive, sin Sønn han til sonoffer gav.

Gud elsker og har opprettet for alle en nådestol,
Der syndene helt blir utslettet, å, rop det fra pol til pol.
Gud elsker, hint kors jo det melder, som reistes på Golgata.
Det blodige tre oss forteller om nåde. Halleluja!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar