lørdag 23. juli 2016

Bare Jesus.

Bare Jesus!
Kjenner du ei Jesus, synder som er her,
Han som løser alle sjelens bånd.
Han som synden glemmer,
Med sin hånd deg gjemmer,
Fyller sjelen med sin Hellig Ånd.

KOR: Jesus, bare Jesus verdig er vår sang,
Jesus som seg gav på Golgata en gang.
Sjelens gode hyrde, fjerner syndens byrde,
Jesus fyller sjelens dype trang.

Kan du ham bortstøte, lukk ham heller inn,’
Hør hvor hyrderøsten kaller mildt.
Kom til ham din fader som all synd forlater,
Gir igjen hva her du har forspilt.

Portene til staden står nå alt på klem,
Himmelsangen lokker sjelen hjem.
Herligheten venter, snart sin brud han henter
Kom, og frelsesangen nå istem.

Snart vil døren lukke, nådens sol går ned.
Kom før det for evig er for sent.
Grip det store under, fred i Jesu vunder,

Kom, ja kom før nådens tid er endt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar