fredag 1. juli 2016

Nåde stor

NÅDE STOR !
Å nåde stor som frelste meg, jeg ser det mer og mer.
Jeg var fortapt, nå trygg jeg er, var blind, men nå jeg ser.

Det nåde var som fylte meg og gav mit hjerte ro.
Og mer enn nåde frelsen ble, da jeg den grep i tro.

Nå gjennom livets kamp og strid, jeg kjærlig føres frem.
Det nåden er som leder meg og engang tar meg hjem.

Når vi i himlen sunget har hans pris i tusen år,
Da er vår jubel like stor, den aldri ende får.


J. Newton.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar