tirsdag 21. mai 2013

23. En herlig forløser1. En herlig forløser er Jesus for meg,
og derfor jeg prise ham vil.
Han søkte meg opp fra den villsomme vei;
for evig jeg hører ham til.

KOR: /: Min sjel er forløst ved hans blod:/
                        Han døde for alle, ja- også for meg,    
                        Min sjel er forløst ved hans blod.

2. På Golgata kors mine piner han bar,   
og derfor kan jeg slippe fri.
Jeg vet at mitt skyldbrev han utslettet har,
mitt sonoffer han ville bli.

3.Å, salige tilflukt ved korstreets fot,
når fristelsens stormer meg når.
Jeg seirer i kraft av det hellige blod,
som fløt fra hans vunder og sår.

4.Han kjempet og stred ved Getsemanes trær,
da lidelsens kalk ble ham rakt.
Til slutt vant han sei'r over fiendens hær.
Det lød ifra korset: Fullbrakt!.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar