tirsdag 21. mai 2013

25. Jesus er livet for meg.1.    Sorgfull så ofte i synden jeg var.
Tung var den byrde av synder jeg bar.
Men da i gråt jeg ved korset falt ned,
fyltes mitt hjerte med fred.

       KOR: Jesus er livet for meg,
                      lyset han er på min vei.
                      Alt jeg behøver, det har jeg i ham,
                      Jesus er livet for meg.

2.Når ingen andre meg hjelp kunne gi,
da kom min Frelser og satte meg fri.
Livet jeg kjente, og synden forsvant,
livssolen herlig opprant.

3.Fattig jeg er, men dog rik i min Gud,
aktet for lite, skjønt kongelig brud,
miskjent av mange, men salig jeg er.
Snart hjem til Jesus det bær'.

4.    Da er det glemt hva her nede jeg var,
glemt er den hån som for Jesus jeg bar.
Og når som brud jeg i himlen går inn,
Jesus for evig er min.
(Åge Samuelsen.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar