mandag 20. mai 2013

8. Gjennom larmen fra verden...Gjennom larmen fra verden det lyder

En vidunderlig røst som innbyder
Den fortapte å komme til korset –
I guddommelig frelse få del.
Har du hørt denne kallende stemme,
Da la intet i verden deg hemme.
Vend tilbake til Frelserens armer.
Han vil lege din syndige sjel.

Hør hvor kjærlig i natten han taler,
Ei med truende Ve han befaler.
Nei, han ber deg så ømt om å komme.
All din synd har han sonet for deg.
Skal forgjeves hans offer da være,
Vil du enda på syndbyrden bære?
Når på korstreet Frelseren døde –
Og til himlen for deg banet vei.

Snart til hjemmet der oppe han henter
De som skuer mot himlen og venter
Hans bebudede gjenkomst i skyen.
Er du rede når han sender bud?
Tenk hvor grufullt å bli her tilbake,
Ei den himmelske salighet smake,
Der hvor gleden og freden skal råde.
Å, forlik deg i dag med din Gud!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar