mandag 20. mai 2013

17. Jeg kroner deg. 

O, Herre Krist, jeg kroner deg,
Du skal all ære ha. Vis meg den grav som åpnet seg, led meg til Golgata.

KOR:  Skulle jeg glemme Jesu død,
Glemme hans smerte, kamp og nød,
Glemme at han sitt blod utgjøt, led meg til Golgata.

La meg lik kvinnen bringe deg,
gaver som du vil ha. Vis meg den grav som åpnet seg, led meg til Golgata.

Led meg til haven hvor du lå, led meg til gravens fred. Hvor sterke engler sendt fra Gud,
vokter ditt hvilested.

O, gjør meg villig Jesus kjær,
villig å korset ta. Lidelsens gåte du meg lær, led meg til Golgata.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar