søndag 19. mai 2013

1. Ungdommens lykkeUngdommens lykke…


1. Ungdommens lykke er livet med Gud,
Den som ei noen kan helt slette ut.
Lykkelig den som har fred i sin sjel,
Si meg, du ungdom, er det blitt din del?

Kor: Lykken ei finnes på synderes vei,
Der er fortapelsen sikker for deg.
Synden gir lønn så forferdelig tung,
La deg advare, nå mens du er ung.

2. Ungdommens lykke er himlen til siste,
Strålende håp som vi venter forvisst.
Lykkelig den som på himmelvei er,
Si meg du ungdom, er du med dem der?

3. Ungdommens lykke hos Jesus du får,
Kjære, vær lydig når kallet du får.
Han gir deg fred og bevarer din sjel.
Han gir deg himlen og gjør alt så vel.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar