onsdag 22. mai 2013

33. Sjelen den trengerSjelen den trenger til hvile  (F/G-dur)


1.Sjelen den trenger til hvile
Hva skal vel bringe den ro?
Skal jeg kun frykte og tvile?
Nei, jeg på Jesus vil tro!

KOR: Det eneste håp som jeg eier,
                 det har jeg o, Jesus, i deg.
                 Jeg bringes til ro, ved enkelt å tro,
                 at du døde på korset for meg.

2.Ofte jeg vandret bedrøvet,
skuffet, mismodig jeg var.
Golgata håp jeg behøvet,
det som all ufred borttar.

3. Fullkommen lykke jeg eier,
fred i mitt hjerte nå bor.
Troen på Golgata seier,
bringer meg livslykke stor.

Tekst og tone av Øyvind Fragell.

1 kommentar: