mandag 20. mai 2013

7. Jeg vet et land.Jeg vet et land hvor ingen synd og ingen sykdom er.

Der er ei nød der er ei død, i landet over der.
Der er ei noen smerte mer. Der ingen motgang er.
Men Lammet lyser over alt, i landet over der.

Johannes så den skare stor, utellelig den er.
Den kom fra trengsel stor på jord til landet over der.
Nå svinger de sin palmegren hvor Gud og Lammet er.
Den siste tåre tørret er, i landet over der.

Der er en moders lille barn. Det nå blant engler er.
Det slapp så lett fra syndens garn til landet over der.
Nå er det der i hvitkledd prakt, og venter moder kjær.
Nå stråler det i himlens prakt i landet over der.

Den far og mor som gikk herfra i tro på Jesus kjær,
Nå slipper de å sørge mer i landet over der.
Her strevet de så hårdt og slet, nå er de hjemme der.
Nå synger de den nye sang i landet over der.

Der venter de sin kjære sønn som nå på jorden er.
De venter og sin datter kjær til landet over der.
Det blir en herlig samlingsdag, der møtes kjent og kjær./Ja, der er alle godt i lag, i landet over der.

Vil du bli med til dette land hvor alle frelste er?
Der drikker de av livets vann i landet over der.
Til himlen Jesus banet vei, nå allting rede er.
Og Frelseren han venter deg til landet over der. (Knut Hogstad).

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar