mandag 20. mai 2013

6. Den gamle av dage.Han lever nok ennå…

Han lever nok ennå den gamle av dage,

er god og allmektig som fordum han var.
Og alt hva han giver og alt hva han tager
går ut på å hjelpe de barn som han har.

Han lutrer nok sine i ildprøvens luer,
men aldri forlater han nogen av dem.
Og derfor de trengsler hvorover du gruer
er nettopp velsignelser omkledd min venn

Å kast da din omsorg på Jesus din broder,
for han har et hjerte som ømmes for deg.
Han giver jo dyrenes skare dets føde,
han kleder hver blomst som du ser på din vei.

Han Israels skarer forsørget i ørk’nen,
Guds manna fra himmelen daglig jo falt.
Av klippen han åpnede vannet i tørken,
og bar dem til Kana'an dit de var kalt.

Om vantro deg kveler, gå inn i Guds rike
og hvil deg fra stormen så lyk'lig og fro.
Hver mistrøstig tanke vil fristelse sige,
men løftet i Jesus gir glede og ro.

Og løftet det lyder så herlig i Skriften,
fortrøst deg på Herren,han omsorgen bær.
Hos Herren vår Gud er der ingen omskiften,
vårt håp det er himmelens Fader så kjær.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar