mandag 20. mai 2013

15. Jeg har hørt om ...Jeg har hørt om perleporter

Og om livets klare flod,
I en stad hvor synd er borte,
Og hver sjel er ren og god.

Gjennom lange evigheter, skal jeg bo i Herrens hus.
        Og ta del i himlens gleder, i en sang som vannes brus.

Jeg har les at der man treder, gull som glinser under fot.
Slik en prakt vår Gud bereder,dem hvis synd han her forlot.

Jeg har lest han fjerner tårer, intet øye mer blir vått.
For der intet er som sårer – alt er evig, hellig, godt.

Jeg har lest at hver en synder, bydes inn av Herren Gud.
På hans kall jeg dit nå skynder, iført Kristi rettferdsskrud.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar