mandag 20. mai 2013

18. Jesus mitt alt. BJesus mitt alt, jeg kroner deg,

Intet jeg eier, nei. Du gikk for meg den tunge vei, Led meg til Golgata.

KOR:  Skulle jeg glemme Jesu død,
Glemme hans smerte, kamp og nød,
Glemme at han sitt blod utgjøt, led meg til Golgata.

Du var begravet i mitt sted,
All syndens straff du led. Gjennom deg fant jeg evig fred, vunnen på Golgata.

O, Herre Krist, jeg kroner deg,
Du skal all ære ha. Vis meg den grav som åpnet seg, led meg til Golgata.

Å skulle engang blive kold
Min kjærlighet til deg, Da minn meg om Getsemane /Og hva du led for meg.

/:Jeg glemmer ei:/ Jeg glemmer ei din ve, Da jeg deg så i angst på kne, hist i Getsemane.

Getsemane:/ Der du, min Frelsar god,
for meg låg skjelvande på kne,
så sveitten draup som blod.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar