mandag 20. mai 2013

9. Grepet av Jesus.Jeg er blitt grepet av Jesus

1.Jeg er blitt grepet av Jesus
Har har meg draget til seg.
Han for meg stred, døden han led,
Just for å frelse meg.
Ja, jeg er grepet av Jesus,
Grepet av Frelserens hånd,
Han har meg friet fra syndenes bånd.
Jeg er grepet av ham.

2. Før var jeg grepet av verden,
syntes at alt var så bra.
Venner og lag, dag etter dag,
Selskap i verden gav.
Men jeg ble grepet av Jesus,,
Grepet av Frelserens hånd.
Han da meg friet fra syndenes bånd,
Jeg ble grepet av Ham.

3. Da jeg ble grepet av Jesus,
fylte han livet med sang.
Juble jeg kan, synge om ham,
Som er min Frelsermann.
Ja, jeg er grepet av Jesus,
Han er blitt livet for meg.
Alltid jeg vil høre ham til,
Leve mitt liv for ham.

4. Si – er du grepet av Jesus,
er han din Frelser og venn?
Kom til ham nu, lykk’lig blir du,
Kom og din synd bekjenn.
Du vil bli grepet av Jesus,
Du vil få kjenne hans kraft.
Han vil deg frelse fra syndenes makt,
Du blir grepet av ham.

(Vers tre skrevet av NDH på oppfordring.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar