onsdag 22. mai 2013

32. Nå har jeg funnet livet i GudNå har jeg funnet livet (G-dur)


1.Nå har jeg funnet livet i Gud, Takk Jesus-
Tror meg å være Frelserens brud, takk Jesus-

KOR: Jesus har vunnet seier, Jesus har banet vei.
Fred i hans blod jeg eier, offeret galdt for meg.

2.Golgata kors nå vitner om sei'r, takk Jesus -
Frelst skal du bli om der du slår leir, takk Jesus-

3.Da han på korset ropte: Fullbrakt! Takk Jesus-
sonet min synd og vant der min sak. Takk Jesus -

4.Når så min reis på jorden er endt, takk Jesus -
Rom i sin himmel har han beredt, takk Jesus -

KOR: Jesus har banet veien, for meg til himlens land.- Jeg synger glad om seiren - som han meg vant en gang.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar