mandag 20. mai 2013

11. Takk kjære Gud som kalte ossTakk, kjære Gud.

Tone: Min framtids dag er lys og lang

Takk, kjære Gud som kalte oss
Til Jesu underfulle kors,
For all min synd han har betalt,
I kjærlighet han ofret alt.

Å takke deg vi ei formår,
For striden og for dine sår,
Men glad vi priser her ditt navn
Som åpnet har din frelserfavn.

Når engang vi deg skue skal
I himlens skjønne, lyse sal,
For kongesønnen knele ned
I evig salighet og fred.

Min høyre hånd du grepet har,
Du er mitt evighets forsvar.
Når fremfor dom jeg engang står,
Jeg renset er i dine sår.

O Gud, lær meg å tjene deg
I kjærlighet på all min vei.
Fyll du mitt hjerte, sjel og sinn,
og la meg alltid være din.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar