mandag 20. mai 2013

5. Det værbitte kors.På en høy..   G/Ass-dur

1. På en høy langt herfra stod det værbitte kors,

Symbolet på smerte og skam.
Men jeg elsker det kors, der Guds hellige Sønn,
Bar min straff som et lyteløst lam.

Dette kors vil jeg prise min Gud
Ja, lovsynge det livsdagen ut.
Til det kors jeg meg klynger i tro,
Til jeg kronet hos Jesus får bo.

2. Å, det værbitte kors, så foraktet på jord,
Er en underfull kraft for min sjel.
For på dette en dag Jesus ofret sitt blod,
for å gi meg sin nåde til del.

3. Ved det værbitte kors jeg nå alltid vil bo,
Dets skjensel skal være min pryd.
Til jeg kalles en dag til mitt hjem langt herfra,
Der hans herlighets glans blir min fryd.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar