tirsdag 21. mai 2013

24. Mitt skyldbrev1.Mitt skyldbrev er utslettet, min regning er betalt, /han naglet det til korset den gang han sonet alt.
Og alle mine synder som jeg har gjort mot ham, /ble båret ut av verden av det Guds offerlam.

2. Jeg ser dem aldri mere, de sank i glemslens hav, /Å, ære, halleluja, de står ei opp derfra.
Så langt som øst fra vesten, så langt som syd fra nord, /er synden fra meg fjernet, så sier Herrens ord.

3.Jeg hviler nå på blodet og bygger på Guds ord, /jeg går til bibelordet som til et dekket bord.
Og det er særlig ordet om Jesu kjærlighet,
som gjør det alt så herlig og gir slik hjertefred.

4.Det gamle er forganget, se alt er nå blitt nytt, /min hjemmegjorte kledning med bryllupsdrakt er bytt,
Og jeg er blevet borger av ny Jerusalem,
og går nå her og gler meg til snart å flytte hjem.

5. For snart så kommer Jesus og henter hjem sin brud, /til Lammets bryllupsnattverd, til Paradis hos Gud.
Jeg da skal blive lik ham og se ham som han er, /og takke ham for korset, og det han vant meg der.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar