fredag 7. juni 2013

37. Du som er trett.DU SOM ER TRETT AV  (F)


1. Du som er trett av et liv uten Gud,
du som har syndet mot alle hans bud,
du som så langt kom i villmarken ut,
hør: det er nåde for deg!

KOR: Jesus på Golgata fullbrakte alt,
  alt har han sonet og gjelden betalt.
  Han tok din plass den gang dødsdommen falt - derfor er nåde for deg.

2.Du som gav etter i fristelsens stund,
du som er merket i innerste grunn.
Du som sank dypt, hør det ord fra hans munn: - Hør: Det er nåde for deg.

3. Du som en gang var et lyk'lig Guds barn,
men som er fanget i djevelens garn.
som døyver smerten i tomhet og skam,
Hør, ja hør: Det er nåde for deg!

Av Magne Nilsen, Gjøvik.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar