torsdag 13. juni 2013

72. Jeg vet et sted.72. Jeg vet et sted –

Tone: Send bud på ham.

1. Jeg vet et sted hvor sjelen finner fred
 ved korsets fot, hvor jeg kan knele ned,
En liten plass dit larmen ikke når,
I skjul av Jesu Kristi dype sår.

2. Tett inn til ham, den nåderike Gud,
Der kan jeg synge, gråte, tale ut
Når hjertet bever i sin syndenød,
Jeg minnes ham, hans seier og hans død.

3. Når syndens dom slår redsel i min ånd,
Når hjelpeløs jeg sliter i mitt bånd,
Da er det en, ja bare, bare en
Som redde kan fra syndeskyld og men.

4. Og denne ene er den Herre Krist,
Han er den ene, og han blir til sist,
Ved ham må sorgen vendes om til trøst,
Til evig frelse har han meg forløst.

5. Så kom da sjel og bli en Jesu venn,
Nu ta ditt valg, og slutt med OM og MEN.
Du aldri vet, kan hende siste gang
Du bydes inn ved denne enkle sang!

Av Einar Berg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar