lørdag 8. juni 2013

41. Mine synder er forlatt.MINE SYNDER ER FORLATT

1.Mine synder er forlatt, sjelen min i frihet satt.
Jeg er frikjøpt og forløst ved Lammets blod.
Jeg får stå på frelsens grunn, med en lovsang i min munn,/ jeg får drikke utav livets klare flod.

2.Mine synder er forlatt, hvilken skjønn og herlig skatt,/ jeg rettferdiggjort ved Herrens nåde står.
Hvilken rikdom underbar, full forlatelse jeg har.
Det er alt i kraft av Lammets blod og sår.

3.Mine synder er forlatt, dommen er fra meg borttatt
Jeg er salig nå, og mer skal jeg bli
Han som vredeskalken drakk, skylder jeg en evig takk./Syndeskylden er betalt og jeg er fri.

4.Mine synder er forlatt, jeg er frelst fra mørkets natt
himlens herlighet jeg venter, å hvor stor!
Der er frelsen underfull, der er gatene av gull.
Der er tårene for evig tørret bort.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar