lørdag 8. juni 2013

44. Herre, med kraft fra det høyeHerre, med kraft fra det høye bekle meg,

jeg er så kraftløs og svak i meg selv.
La meg ei gå hvor ei du kan gå med meg,
led meg til nådens og sannhetens vell.

2.Vis du meg kilden i ørkenens tørke,
hvorom ei verden det ringeste vet.
Lysende ildstøtte vær meg i mørke,
skystøtte vær meg når dagen er het.

3.Vær du mitt vern under pilegrimsferden,
vær du min tilflukt hvor trygg jeg kan bo.
La meg ei søke min lykke i verden,
ei kan i verden min sjel finne ro.

4.Du gir meg alt var min sjel kan begjære,
du er den levende kilde for meg.
Det er min lykke for alltid å være
dyreste Jesus, alene i deg.

Lina Sandell

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar