lørdag 8. juni 2013

62. Hjemme i himlen skal ingenHjemme i himlen skal ingen mer gråte.

Herren skal selv tørke tårene av.
Hjemme i himlen skal ingen mer sørge.
Ingen skal dø eller legges i grav.

Tenk for en jubel, ja tenk for en jubel,
Når alle frelste er berget i havn!
Tenk for en jubel, ja tenk for en jubel!
Lovsangens emne blir Frelserens navn.

Hjemme i himlen er smertene borte.
Ingen skal lide og pines som her.
Hjemme i himlen skal ingen mer klage.
Fullkommen glede skal fylle oss der.

Hjemme i himlen skal lovsangen tone
Mektig som havet når bølgene slår.
Hjemme i himlen blir alle ting nye.
Rene som Jesus om tronen vi står.

Lammet er verdig, ja Lammet er verdig,
Han som ble slaktet og kjøpte oss fri!
Æren og takken skal hylle får Frelser.
Målet er vunnet og der skal vi bli.
(Leonard Gudmundsen.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar