lørdag 8. juni 2013

60. Jag har hørt om en stadJag har hørt om en stad ovan molnen,

ovan jordiska, dimhøljda länder.
Jag har hørt om dess solljusa stränder,
och en gång, tenk en gång er jag där.
Halleluja! jag høgt måste sjunga.
Halleluja! Jag går til den staden.
Om än stegen er trøtta och tunga,
ber det uppåt og hemåt ändå.

Jag har hørt om et land utan tårar,
utan sorg, utan nød utan strider,
och där ingen av sjukdom mer lider.
Och en gång, tänk en gång er jag där.
Halleluja! Der frøjdas vi alla.
Halleluja! vart tvivel forsvunnit.
Aldrig mer skall jag stappla och falla,
jag er framme ja hemma hos Gud.

Jag har hørt om den snøvita dräkten -
och om glansen av gyllede kronor.
Jag har hørt om den himmelska släkten,
och en gong, tänk en gång er jag där.
Hallejua! Jag frøjdas i anden,
jag kan høra den himmelska sången,
och det sliter i jordiska banden,
ty jag vet, jag skall snart , jag skall snart vara där.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar