mandag 10. juni 2013

Alfabetisk innholdsliste over sangene nedenfor.Tallet står for nr. på sangene i bloggen.

Bak stjerners myriader          64
Bort fra jordlivets  kval og ve,          50
Dann du meg Herre   45
Den evige herlige stad          49
Den gamle av dage    6
Den himmerlske losen          70
Det ferdast så mange-…        14
DET GAMLE EVANGELIET.     36
Det hender når jeg… 13
Det stunder mot natten       51
Det værbitte kros      5
Du lidende lengtende                       61
DU SOM ER TRETT AV  (F)     17
En av dagene så kommer han          20
En herlig forløser       23
Gjennom larmen fra…           8
Grepet av Jesus         9
Gud hører bønner i dag        47
Han lever nok ennå…                        6
Her jeg vandre som en          43
Herre, med kraft fra det høye          44
Hitinntil har Herren (Mel:Lov og takk og evig )                   29
Hjemme i himlen skal ingen 62
Hva strever du etter  57
I jordens natt blant skyggene                       55
I Romerbrevet åtte fra første vers   54
Innenfor eller 53
Ja, det synger i hjertet          46
Jag har hørt om en stad        60
JEG HAR ET EMNE     40
Jeg har hørt om perleporter---         15
Jeg har prøvet lykken                        22
Jeg kan ikke tie om Jesus      63
Jeg kroner deg           17
Jeg løfter mine øyne  42
Jeg takker og priser deg        21
Jeg vet at Jesus, min gjenløser, lever. (Mel:En gang skal herlighetens)    58
Jeg vet et land…         7
Jeg vil synge en sang om Guds nåde. (D)     30
Jeg vil synge en sang             59
Jesus er livet for meg             25
Jesus har aldri sagt nei         69
Jesus mitt alt, jeg kroner deg - D-dur.         18
Jesus skal komme, det har han…     12
MINE SYNDER ER FORLATT   41
Mitt skyldbrev                       24
Nå har jeg funnet livet (G)    32
NÅR BASUNENS TONER LYDER         35
Når det kvelder på jorden. D-dur.    10
O, Herre Krist 66
Om Jesus kom i denne          52
SE, DE GÅR UNDER (F)           34
Ser du din Frelser      19
Sjelen den trenger til hvile  (F/G)     33
SKRIFTELIG. Hvorledes kan jeg vite  56
Snart så er vår vandring        65
Som en herlig guddomskilde                        26
Så mange navn jeg hørte      27
Takk, kjære Gud.        11
TENK, JESUS HAR SAGT.. (F)              39
To veier ligger foran deg       4
Ungdom         2
Ungdommens lykke 1
UT I SYND OG MØRKE  (G)    38
Ute på livets det        28
Venner det haster     48
Vi synger titt…                       68
 Å, for et under (D).   31
Å, Jesus hadde vi deg ei        16
Å, tenk hvor stort at  3

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar