søndag 30. juni 2013

77. Jag är främling    Jag är främling, jeg är en pilgrim,
:/Blott en afton bor jag här:/
Gør mig ej hinder, ty jag vill følja,
Dit floden ilar – med rastløs bølja.

- Se jorden har ej, den jo jag søker.
:/Nej, jag längtar till Guds stad:/
Där gråter ingen, dä sluta nøden,
Där bor ej synden, dit når ej døden.
Blott en afton, blott en afton är jag her.

  Hulde Herde, blott ett jag beder:
:/Følg och led mig alltid du.:/
Så att jag ilar, städs dig till møte,
Till dess jag vilar uti ditt skøte.

(M.S.B. Dana og Betty Ehrenborg.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar