lørdag 8. juni 2013

57. Hva strever du etterHva strever du etter urolige sjel,

Når din Frelser betalte din gjeld?
Hva strever du etter når Jesus har sagt:
Alt er fullbrakt.
Alt er fullbrakt:/ Ja, straffen han bar
Og budene oppfylt har.
Så tvil ikke lenger når Jesus har sagt:
Alt er fullbrakt.

Så hør da min venn du som tviler i dag,
Og prøver å ordne din sak,
Som ber og som kjemper av hele din makt:
Alt er fullbrakt.

Ja, kom også du som er borte fra Gud!
Også du kan bli Frelserens brud.
Da skal du få kjenne den fryd vi har smakt:
Alt er fullbrakt.

Og snart skal vi se ham vår konge og bror,
Som vi trodde og elsket på jord.
Ja, da skal vi synge mens engler står vakt:
Alt er fullbrakt.

Alt er fullbrakt:/ Ja, straffen du bar, og budene oppfylt har. Vi priser deg Jesus for det du har sagt: Alt er fullbrakt! 

(AvNils Sundvoll, 1. juli 1955.)

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar