lørdag 8. juni 2013

58. Jeg vet at Jesus, min gjenløser, lever.Jeg vet at Jesus, min gjenløser, lever. (Mel:En gang skal herlighetens smorgen….)

Jeg vet at Jesus, min gjenløser, lever,
Og at han i mitt arme hjerte bor.
Å, kom til meg, du som fortvilet strever!
Slik byder han så kjærlig i sitt ord.
Jeg vet at Jesus sonet all min brøde,
Da han på korsets tre ble naglet fast.
Det var for mine synders skyld han døde.
Det var for meg hans ømme hjerte brast.

Jeg vet at Jesus, min gjenløser, lever.
Han vant på Golgata en seier skjønn.
Jeg vet at alle helved makter bever
I redsel for den levende Guds Sønn.

Jeg vet at Jesus ikke ble i graven.
På tredje dag han seirende oppstod.
Da flommet himlens solskinn gjennom haven, Og i det lys jeg skue fikk en bro.

Jeg så en bro som strakte seg fra himlen,
Langt bortom stjernevell til jorden ned.
Der vandret engler som til folkevrimlen
Bar bud fra Gud at han ei mer var vred.

Å Jesus, evig takk og pris for blodet
Som sonet all min synd og gav meg fred!
Ha takk min Gud at jeg får lov å tro det,
At jeg er din i tid og evighet.  (Dennis Roger).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar