lørdag 8. juni 2013

63. Jeg kan ikke tie om JesusJeg kan ikke tie om Jesus,

For han skjenket mitt hjerte en fred,
Som ei verden har maktet å give
Da jeg trett under dødsangsten led.

Jeg ble fylt med vidunderlig glede
Da i ungdommen Jesus jeg fant.
Halleluja! Mitt liv ble forvandlet,
En forløsende seier han vant.

Jeg kan ikke tie om Jesus
For mitt hjerte er fylt av den sang,
Som kun synges av gjenløste sjeler,
De som mottok sin frelser en gang.

Jeg kan ikke tie om Jesus,
For hans frelsesverk gjelder i dag.
Halleluja – i dag kan du komme,
Og slå følge i de kristnes lag.

Jeg kan ikke tie om Jesus,
For se, natten den kommer med hast.
Jeg må rope det ut: Gjør deg rede,
Bygg på klippen, så skal du stå fast.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar