lørdag 8. juni 2013

56. Skriftelig.Hvorledes kan jeg viteSKRIFTELIG.

1. Hvorledes kan jeg vite om jeg er født av Gud, at Jesus er min broder og synden slettet ut?
Spør ei ditt gamle hjerte, det er bedragelig,
Men se og les i Herrens ord, der svares skriftelig.

2. I følelsenes verden det veksler dagen lang, fra sol til vintermørke, fra bitter gråt til sang.
Men Herrens ord og løfter er uforanderlig,
Og følelser påvirker ei det som står skriftelig.

3. Når stormene de raser og slår mot skipet an, den onde stemme lyder: det holder aldri stand.
Men en ting han forglemmer, det er dog underlig, At Jesus selv i båten er, det har jeg skriftelig.

4.Når stundom mørkets fyrste meg ikke slippe vil,
og ingen utvei øyner, hvor skal jeg gripe til?
Da syng en sang om blodet og du skal virkelig
Erfare at han flyr fra deg, det har jeg skriftelig.

5. Når tunge tårer rinner for mine kjære som –
ei søker Gud, men vandrer i verdens ørken om.
Da kommer trøstens engel og sier inderlig:
(De kommer nok, husk alltid på du har det skriftlig.)
At Jesus selv tar saken din, det har du skriftelig.


6. Min synd som er utslettet fremkalles kan igjen,
av tvil og vonde krefter, hvor skal jeg da gå hen?
Jo si: den sak er oppgjort med en som tilgav meg,
Gå selv til ham og undersøk og få det skriftlig.

7. Når det i mine tanker begåes ofte synd,
og hjertet meg fordømmer, da ordet meg forkynn:
Ditt syndekjøt som plager deg så usigelig,
Har fått sin dom i Kristi kors, det har du skriftelig.

8. Min tro er svak og skjelver som aspeløv i lund,
når tyngden på meg hviler i prøvens tunge stund.
Men når det lykkes Kristus og ta meg inn til seg,
Da seirer troen gjennom ham, det har jeg skriftelig.

9.Min frelsesgrunn er ikke min tro, min kjærlighet,
omvendelser og bønner, ei livets hellighet.
Nei, grunnvollen er Kristus, Guds Sønn urokkelig.
At andre grunner frelser ei, det har jeg skriftelig.

10. Når så en gang vi møter vår Gud og frelsermann,    vi vitne skal for alle i seiersangens land. Vi aldri hadde vunnet, det være vitterlig,
Om ikke hele frelsen var blitt ordnet skriftelig!

11. Så tro du trette synder, ja tro den 

sannhet 
stor,at just for deg er Jesus Kristus kommen. At Han engang på korset med sitt det dyre blod har 

kjøpt oss evig fri fra syndedommen. Og Gud på dine synder har skrevet et betalt. Og så engang for evig har satt ett kryss på alt,så gjelden aldri mer deg skulle kreves.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar