lørdag 8. juni 2013

46. Ja, det synger i hjertetJa, det synger i hjertet, det synger i sinn,

det er jubel, ja fryd i min sjel.
Ja, jeg kan ikke tie, for Jesus er min.
Han har frelst meg og alt er nå vel.
I meg selv er jeg ussel og ynkelig svak,
       men det visste jo Jesus som kalte en dag.
       Da han sa jeg fikk komme, da kom jeg og                 fant,
       at hva ordet har sagt det er sant.

1.Jeg får komme til Jesus med synd og med skam,
og han støter meg slett ikke ut.
Mitt urolige hjerte får hvile i ham
Jeg er lykkelig barn av min Gud.
       Han tok byrden ifra meg og kastet den bort.
       Jeg fikk nyte hva Jesus for meg hadde gjort.
       Ja, han kastet min synd i forglemselens hav.
       Synden gikk jo med Jesus i grav.

2.Jeg får daglig erfare at Jesus er med.
Jeg er trygg når jeg vet han er nær.
Midt i kampen mot syndene har jeg Guds fred.
Navnet Jesus min seierssang er.
       Selv om kampen vil vedvare helt til min død,
       er jeg salig når Jesus er kjent med min nød.
       I sitt ord har han lovet den hjelp jeg må ha.
       Er det underlig at jeg er glad?


1 kommentar: